Hizmet pazarlama tüketicinin maddi olmayan bir ürüne olan ihtiyacını tahmin etmek için yapılır. Farklı taktik veya strateji kümesinin uygulanmasını ifade eder. Müşteri bu hizmeti satın aldıktan sonra en yüksek değeri oluşturmak için ihtiyacı en uygun şekilde karşılayın. Hizmet pazarlama ile ürün pazarlama farklıdır. Hizmet satarken tüketiciyi ikna etmek ve maddi olmayan bir ürünü fiyatlandırma oldukça zor bir iştir.

Hizmet Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Hizmet endüstrisi imalat endüstrisinden daha karmaşık görünmektedir. Hizmetler somut veya soyut olabilir; insan odaklı veya ürün odaklı olabilir. Ayrıca, uygulanabilirliklerine sınıflandırılır.

  • Kişisel Hizmetler

Burada işlem gören bir kişi, hizmetten yararlanmak için müşterinin hizmet sistem de veya konum da fiziksel varlığını ifade eder. Örneğin, kişi saçını kestirmek için kuaför ya da berber salonunda fiziksel olarak bulunması gerekir.

  • Mülkiyet İşleme Hizmetleri

Bu tür hizmet bir ürün veya müşteri katılımı sınırlı olan veya hiç ürün içermeyen mülkiyet ile ilgilidir. Örneğin, nakliyeci tarafından sunulan hizmet müşteri eşyalarının yani mobilya ya da varlıkların bir yerden bir yere güvenli taşıma ile ilgilidir.

  • Zihinsel İşleme Hizmetleri

Tüketicinin zihinsel yeteneği, dini inançlarını, davranışlarını, algılarını, yaşam tarzlarını ve tutumlarını etkileyen hizmetler zihinsel uyaran işleme hizmetleri olarak adlandırılır. Tıpkı eğitim enstitüleri kişinin zihinsel yeteneğini geliştiren bilgiler sunar.

  • Bilgi İşlem Hizmetleri

Bunlar, bilginin ürün olarak hareket ettiği veya bilgi teknolojisinin kullanıldığı benzersiz soyut ürün türüdür. Bu tür kararlar büyük yatırım ve yüksek risk düzeyi nedeni ile kritik öneme sahiptir. Bu neden ile mutlak müşteri katılımı burada görülebilir.

  • Hizmet Pazarlama Süreci

Bir kuruluş, eğitimli ve deneyimli personelin hizmet sunmasını gerektirir. Çünkü, berbat tüketici deneyimi marka adını ve hakkaniyetini etkileyen olumsuz tanıtıma yol açabilir. Hizmet sektöründe süreç önemli rol oynamaktadır. Buradaki işlem tüketicinin hizmetten yararlanmasına ilişkin adımları ifade eder. Bir kuruluş bu adımların her birini takip etmelidir. Bu adımların her birini yerine getirirken tüketici ile etkileşime giren personelin alçak gönüllülüğü, dürüstlüğü ve samimiyetini sağlamalıdır.

  • Hız ve Doğruluk

Tüketiciler herhangi bir kesinti olmadan hızlı hizmetleri tercih ederler. Bu neden ile hizmetin sunulma oranı verimli hizmet için parametre olarak kabul edilir. Ayrıca, servis sağlayıcısının diğeri üzerinden tüketiciler tarafından seçilmesinden de sorumludur.